Working Paper: „Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej”

7 listopada 2014 roku odbyło się seminarium poświęcone polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do 2030 r, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW, w ramach programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna. Zapraszamy do zapoznania się z Working Paper z dyskusji ekspertów podczas seminarium. 

Podczas spotkania omawiano politykę klimatyczną i energetyczną Unii Europejskiej, jej uwarunkowania regionalne i globalne oraz odniesiono się do zagadnień związanych z agresją Rosji na Ukrainę i jej wpływu na politykę energetyczną UE i Polski. W trakcie dyskusji dostrzeżono konieczność budowy konsensusu politycznego wokół bezpieczeństwa energetycznego. Omawiano również problemy szczegółowe takie jak: energetyka jądrowa, gaz z łupków, górnictwo, odnawialne źródła energii. Ponadto, odwoływano się do zagadnień dotyczących strategii energetycznej i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego Polski, czy wpływu cen surowców energetycznych na bezpieczeństwo ekonomiczne. W trakcie spotkania uwidoczniło się wspólne przekonanie ekspertów o braku zarzadzania ryzykiem komunikacyjnym i ryzykiem społecznym związanymi ze zmianami w polskiej energetyce, a szczególnie w przypadku projektów dotyczących gazu łupkowego i elektrowni atomowej.

Przedstawiamy wybrane wypowiedzi z prowadzonej dyskusji oraz najważniejsze wątki, które zostały poruszone w czasie seminarium. Mamy nadzieję, iż dokument ten będzie stanowił pomocny materiał umożliwiający lepsze zrozumienie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz związanych z nią polskich problemów i dylematów.

Aby pobrać dokument, prosimy kliknąć TUTAJ.