Working Paper: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”

23 czerwca 2016 roku odbyło się zamknięte seminarium pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w nowej perspektywie politycznej”, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW, w ramach Programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna. Zapraszamy do zapoznania się z Working Paper z dyskusji ekspertów podczas seminarium. 

Podczas spotkania dyskutowano nad kwestiami bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych oraz budowie konsensusu politycznego w tym obszarze. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania Unii Energetycznej do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa oraz do stworzenia koalicji państw regionu, które będą wspierać się w realizacji wspólnych celów. Podniesiono również kwestie udziału OZE w kształtowaniu polskiego miksu energetycznego oraz problem relacji z Rosją i Niemcami w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W dokumencie przestawione zostały wybrane wypowiedzi z prowadzonej dyskusji oraz najważniejsze wątki poruszane podczas seminarium. Mamy nadzieje, że będą one materiałem pozwalającym na lepsze zrozumienie tak złożonej tematyki, jaką jest problem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w wieloletniej perspektywie.

Aby pobrać dokument, prosimy kliknąć tutaj.