Raport: „Zagadnienia polityki klimatyczno-energetycznej w kampaniach wyborczych w wyborach samorządowych 2014”

Ośrodek Analiz Politologicznych UW dokonał analizy dotyczącej poruszania w samorządowych kampaniach wyborczych problematyki dotyczącej zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym przeprowadzone badania.

W badaniu zastosowano metodę jakościową polegającą na analizie wypowiedzi pisanych takich jak prasa oraz programy wyborcze zawarte w oficjalnych materiałach wyborczych prezentowanych przez kandydatów za pośrednictwem stron internetowych, ulotek oraz portali społecznościowych. Obszar badania ograniczono do zagadnienia polityki klimatyczno-energetycznej obejmując badaniem kandydatów na urzędy prezydentów 63 największych miast w Polsce. Punktem wyjścia analizy jest teza, iż kwestie klimatyczno-energetyczne nie stanowiły osi podziału politycznych na szczeblu lokalnym i polaryzacji społeczeństw ergo nie odegrały one kluczowej roli w wynikach wyborów samorządowych. Jednocześnie kwestie te pojawiały się sporadycznie w programach wyborczych niektórych kandydatów. Czasami projekty dotyczące energetyki i klimatu stawały się wyróżniającymi na tle samorządowej, lokalnej debaty przedwyborczej.

Aby pobrać dokument, prosimy kliknąć TUTAJ.