Raport: „Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej w wyborach prezydenckich 2015”

Ośrodek Analiz Politologicznych UW dokonał analizy dotyczącej poruszania w prezydenckiej kampanii wyborczej zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym przeprowadzone badania.

Analizie jakościowej poddane zostały oficjalne wypowiedzi kandydatów na prezydenta, które pojawiały się w mediach ogólnopolskich i regionalnych oraz prezentowane przez kandydatów za pośrednictwem stron internetowych, ulotek oraz portali społecznościowych. Obszar badania został zawężony do kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą po spełnieniu wymogu zebrania wymaganej ilości podpisów, tj.: Grzegorza Brauna, Andrzeja Dudy, Adama Jarubasa, Bronisława Komorowskiego, Janusza Korwina-Mikke, Mariana Kowalskiego, Pawła Kukiza, Magdaleny Ogórek, Janusza Palikota, Pawła Tanajno oraz Jacka Wilka. Za punkt wyjścia analizy przyjęto tezę, iż problematyka bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej nie była istotnym elementem kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi i wobec tego nie odegrała kluczowej roli dla wyników wyborów.

Aby pobrać dokument, prosimy kliknąć <a href=”http://bepk.oapuw.pl/wp-content/uploads/2015/08/Zagadnienia-bezpieczeństwa-energetycznego-i-polityki-klimatycznej-w-wyborach-prezydenckich-2015.pdf” target=”_blank”><strong>TUTAJ.</strong></a>