Raport: „Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej w wyborach parlamentarnych 2015”

Ośrodek Analiz Politologicznych UW dokonał analizy dotyczącej poruszania zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej w kampanii wyborczej poprzedzającej wybory parlamentarne. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym przeprowadzone badania.

Analizie jakościowej poddane zostały programy wyborcze oraz oficjalne wypowiedzi przedstawicieli ogólnopolskich komitetów wyborczych pojawiające się w mediach ogólnopolskich i regionalnych prezentowane przez kandydatów za pośrednictwem stron internetowych, ulotek oraz portali społecznościowych. Materiał do badania został również zebrany podczas zorganizowanej 16 października 2015 przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW debaty pt. „Bezpieczeństwo energetyczne w programach partii politycznych”. Obszar badania został zawężony do ośmiu komitetów, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych, tj. Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Platforma Obywatelska (PO), Partia Razem, Partia KORWiN, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Zjednoczona Lewica (ZL), KUKIZ 15’, .Nowoczesna (.N). Na początku badania zakładano analizę wszystkich piętnastu ogólnopolskich komitetów wyborczych, jednak marginalne występowanie analizowanych zagadnień spowodowało ich wyłączenie z obszaru badań.

Aby pobrać dokument, prosimy kliknąć TUTAJ.