Raport: „Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w Polsce”

Ośrodek Analiz Politologicznych UW dokonał analizy dotyczącej poruszania w kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego problematyki dotyczącej zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym przeprowadzone badania.

W badaniu zastosowano metodę jakościową polegającą na analizie wypowiedzi ustnych (radio, telewizja) i pisanych (prasa, Internet) oraz ich oddziaływania społecznego. Oparto się na analizie programów wyborczych głównych partii politycznych takich jak: Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy, Platforma Obywatelska, Kongres Nowej Prawicy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Zielonych oraz Twój Ruch Europa+, a także na analizie wypowiedzi kandydatów na eurodeputowanych w mediach. Z kolei analizę oddziaływania społecznego wypowiedzi oparto na analizie danych sondażowych preferencji wyborczych oraz samych wyników wyborów podanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Obszar badania ograniczono do zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej.

Aby pobrać dokument, prosimy kliknąć TUTAJ.