Konferencja „UE wspólnota problemów, czy szans?” z udziałem dr Krzysztofa Ksieżopolskiego

21 marca w Jasionce odbyła się konferencja „UE wspólnota problemów, czy szans ?” zorganizowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jerzy Buzek (Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii), Dominique Ristori (Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Energii), senator Ireneusz Niewiarowski oraz dr Krzysztof Księżopolski (szef Programu BEPK) wzięli udział w panelu pt. „Polityka energetyczna a rozwój wsi”.

20150321_153946
Podczas konferencji dr Krzysztof Księżopolski zwrócił uwagę na ogromne znaczenie postępu technologicznego w branży OZE oraz przyjęcie przez sejm głosami PiS, PSL, SLD i Twojego Ruchu poprawki prosumenckiej w ustawie o OZE dla rozwoju polskiej wsi. W jego ocenie te dwa czynniki mogą stanowić pozytywny impuls i czynnik mobilizacyjny. Ponadto, wskazał on, iż w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z agresywnej polityki Rosji, ale również z zagrożeń asymetrycznych (terroryzm, czy cyberataki) budowa rozproszonej energetyki prosumenckiej stanowi istotny element wzmacniający bezpieczeństwo obywateli. Stworzenie dla mieszkańców wsi systemu umożliwiającego oszczędzanie i produkowanie energii ponadto będzie jego zdaniem powodować wzmocnie struktur społecznych, co dla polskiej, mocno rozdrobnionej wsi ma szczególne znaczenie. Stwierdził, iż w obliczu zagrożeń, ale również w związku z koniecznością zbudowania długofalowej strategii energetycznej redukującej wszelakie ryzyka, konieczne jest osiągnięcie konsensusu politycznego między partiami politycznymi, biznesem i organizacjami pozarządowymi, ale również wyjście z myślenia resortowego poprzez powołanie Ministerstwa Energii i przywrócenie Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. „Wpływ energetyki rozproszonej na bezpieczeństwo” opublikowanym w „Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła najmniejszym kosztem” (Wyd. SGGW, 2014) oraz materiałem TVP na temat konferencji.