dr Olgierd Annusewicz

dr Olgierd AnnusewiczMain field of research:

political communication
political marketing
conflict management
negotiations
rhetoric
change management
project management

 

Selected publications:

  • Celebrytyzacja polityczna, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), „Studia Politologiczne” vol. 20, Warszawa 2011
  • Kreowanie wizerunku polityka w sytuacji konfliktu politycznego na przykładzie debat przedwyborczych 2007 roku, [w:] J. Garlicki (red.), „Studia Politologiczne” vol. 16, Warszawa 2010
  • Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), „Studia Politologiczne” vol. 14, Warszawa 2009
  • Polityczne Public Relations, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.) „Studia politologiczne”, vol. 9, Warszawa 2005
  • Marketing polityczny – pytania i kontrowersje. Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Warszawa 2004
  • O naturze preferencji wyborczych, czyli racjonalne i irracjonalne przesłanki decyzji wyborczych, [w:] B. Górowska (red.),Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, Warszawa 2004
  • Reklama a reklama polityczna, czyli projektowanie politycznych kampanii reklamowych, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), „Studia politologiczne” vol. 6, 2002

 

Ten post dostępny jest także w języku: Polish