dr Krzysztof Księżopolski

dr Krzysztof Księżopolski

Kluczowe specjalności:

Szef Programu OAP UW „Bezpieczeństwo i Polityka Klimatyczna”
bezpieczeństwo ekonomiczne (wymiary: finansowy, surowcowo-energetyczny, żywnościowy i wodny)
międzynarodowe problemy ekologiczne
bezpieczeństwo ekologiczne

 

 

Wybrane publikacje:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej (red. z K. Pronińska), Warszawa 2012
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Bezpieczeństwo  wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe (red.), Warszawa 2009
 • Międzynarodowe Problemy Ekologiczny. Wybór dokumentów, Warszawa 2006
 • Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004
 • Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej, (w:) „e-Politikon” nr VI/2013
 • Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, (w:)e-Politikon” nr III/2012
 • Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 1 tom  47, 2013
 • Implikacje rewolucji energetycznej w Niemczech na jej relacje z sąsiadami na przykładzie Polski, “Studia Politica Germanica”, no. 1/ 2012
 • Geoeconomy of Climate Change Regime – Polish Perspective, “Studia i Prace WNEiZ US ” no 29, 2012, Szczecin
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej a jej polityka  zagraniczna w relacjach z Unią Europejską, (w:) : J. Tymanowski, Federacja  Rosyjska w procesie demokratyzacji, Warszawa 2011
 • The Geoeconomy of Climate Change Regime – Polish Perspective, (in:) Studia i Prace WNEiZ US Szczecin 2012
 • Rola Azji Południowo-Wschodniej w gospodarce światowej, w Azja  Południowo Wschodnia, red. K. Zajączkowki, J. Nakonieczna, Warszawa 2010
 • Zmiany klimatu-nowy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw, (w:): Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, red.  J.Symonides, Warszawa 2010
 • Bezpieczeństwo ekologiczne, (w:)  Bezpieczeństwo państwa, red K.A. Wojtaszczyk, A.Materska-Sosnowska, Warszawa 2009
 • Problemy zadłużenia międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej, (w:) Ameryka  Łacińska wobec wyzwań globalizacji, red. M.F.Gawrycki, Toruń 2006
 • Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw  Europy Środkowo, (w:) Stosunki Międzynarodowe tom 34, nr 3-4 2006,  Warszawa 2006
 • Jednolity Rynek Finansowy Wspólnoty. Konsekwencje  dla Polski,(w:) Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw w procesie  integracji europejskiej, red. E. Haliżak,  Bydgoszcz-Warszawa 2004
 • Unia Europejska wobec braku stabilności  światowego systemu finansowego, (w:) Instytucjonalizacja wielostronnej  współpracy w Europie, red. S. Parzymies, R. Zięba, Warszawa 2004

Ten post dostępny jest także w języku: angielski