dr Kamila Pronińska

Kluczowe specjalności:

 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • polityka energetyczna UE, Rosji,
 • polityke energetyczna Polski,
 • konflikty zbrojne,
 • konflikty surowcowe.

Wybrane publikacje:

 • Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa 2012.
 • Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, Warszawa 2013.
 • The impact of energy cooperation of Central European countries on the regional energy security and energy policy of the EU, Warsaw 2013.
 • Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Polski, [w:] K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska, Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. Elipsa, Warszawa 2014, ss. 35-57.
 • Development of Green Energy in coal-based energy culture – Implication for Poland’s energy security, „E-Politikon” nr 7/2013, ss. 54-75;
 • Energy Security of Poland in Times of Global Technological Changes in the Energy Market, “Strategic Yearbook 2012/13”, Warszawa 2013, ss. 113-126;
 • Armed conflicts 2012, (współautorka z B. Balcerowicz), “Strategic Yearbook 2012/13”, , Warszawa 2013 , ss. 96-112;
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w warunkach globalnych przemian technologicznych w sektorze energetycznym, „Rocznik Strategiczny 2012/13”, Warszawa 2013;
 • Konflikty zbrojne 2012 r., (współautorka z B. Balcerowicz), „Rocznik Strategiczny 2012/13”, Warszawa 2013;
 • Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego, [w:] K. Księżopolski, K. Pronińska, „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy”, Warszawa 2012, ss. 55-83;
 • Geopolityka surowców energetycznych roku rewolucji arabskich – trendy globalne i regionalne, [w:]„Rocznik Strategiczny 2011/12”, Warszawa 2012;
 • Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne, [w:] R. Kuźniar i. in., Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, Warszawa 2012, ss. 308-329;
 • Perspektywa G-20 jako instytucji sterującej światową gospodarką (economic global governence), współautorka z M. Sułek, S. Para, „Rocznik Strategiczny 2010/11”, Warszawa 2011, s. 323-349;
 • Partnerstwo Wschodnie – współpraca energetyczna, [w:] A Szeptycki (red.) A. Szczeptycki, „Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego UE”, Warszawa 2011, ss. 139-161;
 • Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego, [w:] J. Symonides (red.), „Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Warszawa 2010, ss. 407-428;
 • Strategie bezpieczeństwa energetycznego państw na przykładzie wybranych krajów UE, [w:] M. Sułek, J. Simonides (red.) „Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych”, Warszawa 2009, ss. 267-294;
 • Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, [w.[ K. Księżopolski (red.), „Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego”, Warszawa 2009, ss. 59-92;

Ten post dostępny jest także w języku: angielski