dr hab. prof. SGH Krzysztof Kozłowski

Kluczowe specjalności:

 • Teorie polityki – zmiana polityczna, postpolityka, metodologia nauki, teoria gier
 • Azja Centralna i Wschodnia – zmiana polityczna, systemy polityczne
 • Patologie polityki – szara sfera polityki, przestępczość zorganizowana, terroryzm

Wybrane publikacje:

 • Kolory rewolucji, Warszawa 2012.
 • Rewolucja tulipanów w kontekście polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, [w:] Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, E. Cziomer, M. Czajkowski, red Kraków 2006;
 • Ukraina wobec Zagrożenia Przestępczością Zorganizowaną, „Pogranicze” nr 1, Lublin 2006;
 • Kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej w państwach transformacji systemowej, „Rocznik Nauk Politycznych” nr 8, Pułtusk 2005;
 • Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne”, nr 1, Pułtusk 2005;
 • Prawo do oporu w państwie prawa, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne”, nr 3-4, Pułtusk 2005;
 • Polityka jako interpretacja zła, [w:] B. Kaczmarek red, Metafory Polityki III, Warszawa 2005;
 • Polityka jako przestępczość zorganizowana, [w:] B. Kaczmarek red., Metafory Polityki III, Warszawa 2005;
 • Wnioskowanie indukcyjne i redukcyjne w wyjaśnianiu modelowym politologii, w: [red.] T. Klementewicz, „Studia Politologiczne”, vol. 8, Warszawa 2004;
 • Paradoksy zwalczania przestępczości, [w:] M. Karwat red, Paradoksy Polityki, Warszawa 2007;
 • Paradoksy przestępczości, [w:] M. Karwat red, Paradoksy Polityki, Warszawa 2007;

Ten post dostępny jest także w języku: angielski