Wydarzenia

Bezpieczeństwo energetyczne w programach partii politycznych

16 października 2015 roku w Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata pt. „Bezpieczeństwo energetyczne w programach partii politycznych”, która została zorganizowana przez Ośrodek Analiz Politologicznych oraz Instytut Nauk Politycznych UW w ramach programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele ośmiu komitetów wyborczych, którzy zarejestrowali listy we wszystkich okręgach. Zaproszenie zostało przyjęte przez: Andrzeja Czerwińskiego (Platforma Obywatelska), Zbigniewa Gryglasa (.Nowoczesna), Leszka Karlika (Polska Razem), Janusza Kowalskiego (Prawo i Sprawiedliwość), Przemysława Wiplera (Partia KORWiN) oraz Izabelę Zygmunt (Zjednoczona Lewica), udziału odmówił jedynie komitet KUKIZ 15’, a na spotkanie nie dotarła Katarzyna Kępka (Polskie Stronnictwo Ludowe). Przedstawiciele komitetów odpowiadali na pytania postawione przez dr Kamilę Pronińską (ISM UW), dr Remigiusza Rosickiego (UAM) oraz dr. hab. Krzysztofa Tomaszewskiego (INP UW). Dyskusję moderował dr Olgierd Annusewicz (OAP UW), a spotkanie podsumował dr Krzysztof Księżopolski (Szef Programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna OAP UW).

(więcej…)

Unia Energetyczna – między europeizacją, a nacjonalizacją bezpieczeństwa energetycznego

29 września 2015 roku odbyło się seminarium z cyklu „Komentarze Politologiczne” pt. „Unia Energetyczna – między europeizacją, a nacjonalizacją bezpieczeństwa energetycznego”, które Ośrodek Analiz Politologicznych zorganizował wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych UW w ramach programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna. W spotkaniu udział wzięli: dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz (INP UW, PISM), dr hab. Zbigniew Karaczun (Koalicja Klimatyczna), dr Krzysztof Księżopolski (szef Programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna). Dyskusję poprowadził dr Olgierd Annusewicz (INP UW, OAP UW). (więcej…)

Polacy wobec węgla

14 kwietnia 2015 roku odbyło się seminarium z cyklu „Komentarze Politologiczne” pt. „Polacy wobec węgla”, które Ośrodek Analiz Politologicznych UW zorganizował wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych UW. W spotkaniu udział wzięli: dr Anna Materska-Sosnowska (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Tomasz Słupik (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego), dr Olgierd Annusewicz (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Łukasz Pytliński (Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM). Dyskusję moderował dr Krzysztof Księżopolski (Szef Programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna OAP UW). (więcej…)

Energetyka obywatelska w ustawie o OZE. W kierunku konsensusu politycznego w energetyce

17 marca 2015 roku odbyło się kolejne Forum Dyskusyjne w ramach Programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna OAP UW. W dyskusji pt. „Energetyka obywatelska w ustawie o OZE. W kierunku konsensusu politycznego w energetyce” udział wzięli: Anna Zalewska (PiS), Artur Bramora (PSL), Andrzej Rozenek (poseł niezrzeszony) oraz Cezary Olejniczak (SLD). Z zaproszenia nie skorzystał Andrzej Czerwiński (PO). Spotkanie moderował dr Krzysztof Księżopolski (szef Programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna). (więcej…)

Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej z polskiej perspektywy

7 stycznia 2015 roku odbyło się Forum Dyskusyjne OAP UW, pt. „Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE z polskiej perspektywy”, które Ośrodek Analiz Politologicznych UW zorganizował wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych WDiNP UW w ramach programu „Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna”. W Forum udział wzięli politycy: dr Rafał Trzaskowski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych), Konrad Szymański (Prawo i Sprawiedliwość) i Andrzej Rozenek (Twój Ruch) oraz eksperci: dr Krzysztof Księżopolski (Szef Programu BEPK) oraz dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju). Dyskusję moderował dr Olgierd Annusewicz (OAP UW). 

(więcej…)

Polska Polityka Energetyczna 2050

3 października 2014 r., odbyło się seminarium pt. „Polska polityka energetyczna 2050”, które Ośrodek Analiz Politologicznych UW zorganizował wraz z Instytutem Nauk Politycznych UW w ramach programu „Bezpieczeństwo energetyczne i polityka klimatyczna”. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. W dyskusji moderowanej przez szefa projektu, dr. Krzysztofa Księżopolskiego uczestniczyli: dr Krzysztof Maryl (Radca Ministra w Ministerstwie Gospodarki), dr Kamila Pronińska (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW), dr Jan Rączka (Senior Advisor Regulatory Assistance Project) oraz dr inż. Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych). Przedmiotem dyskusji ekspertów były założenia opracowywanego przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu pt. „Polska polityka energetyczna 2050”. (więcej…)

Seminarium OAP UW: Klimat i polityka. Polskie wyzwania i strategie dla klimatu w przededniu COP19

8 listopada 2013 r. odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Komentarze Politologiczne”, tym razem zorganizowane z okazji wydania siódmego numeru kwartalnika OAP UW „e-Politikon”, poświęconego klimatowi i polityce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Jacek Mizak (Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Ochrony Środowiska), prof. dr hab. Tomasz Żylicz (Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej UW), prof. dr hab. Zbigniew Karaczun (Katedra Ochrony Środowiska SGGW) oraz dr Kamila Pronińska (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW). Seminarium poprowadził dr Krzysztof Księżopolski. (więcej…)