W mediach

Dr Krzysztof Księżopolski: „Polska wykorzystała dobry moment na zakończenie negocjacji” – informacja prasowa

Ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej przyniosło wiążące rozstrzygnięcia dotyczące polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2030. Zgodnie z konkluzjami ze szczytu państwa członkowskie UE zobowiązały się do redukcji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. (w stosunku do 1990 roku). Przywódcy państw europejskich zgodzili się także na cel zwiększenia efektywności energetycznej o 27 proc. do 2030 r. oraz podniesienia udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii do 27 proc. w 2030 r. Cel odnoszący się do efektywności nie jest prawnie wiążący, pułap dla OZE dotyczy całej wspólnoty.

(więcej…)