W mediach

Dr Krzysztof Księżopolski: „Szansa na obywatelską energetykę pomimo braku konsensusu politycznego” – opinia ekspercka

16 stycznia Sejm przyjął ustawę projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad ustawą trwały ponad 4 lata. Tak długi czas procedowania nad ustawą wynikał z braku strategii bezpieczeństwa energetycznego, czyli jasno określonego interesu Polski i sposobów jej realizacji. Wprawdzie rzeczonej strategii nadal nie ma, jednak ustawa o OZE została w końcu przez sejm przyjęta, choć w innym niż zakładał projekt kształcie. (więcej…)

Awans Polski w rankingu „The Climate Change Performance Index (CCPI)” – informacja prasowa

8 grudnia 2014 podczas COP w Limie, Germanwatch oraz Climate Action Network Europe zaprezentowały „The Climate Change Performance Index (CCPI) 2015”. W przygotowaniu raportu uczestniczył dr Krzysztof Księżopolski, szef programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna OAP UW. Cykliczne badanie ma na celu zaprezentowanie efektów światowej polityki klimatycznej. Ma ono również mobilizować państwa, którym do tej pory nie udało się podjąć ambitnych działań dla ochrony klimatu, a także wyróżnić kraje o wysokich standardach w zakresie polityki klimatycznej. (więcej…)