Raporty i publikacje

Working Paper: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”

23 czerwca 2016 roku odbyło się zamknięte seminarium pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w nowej perspektywie politycznej”, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW, w ramach Programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna. Zapraszamy do zapoznania się z Working Paper z dyskusji ekspertów podczas seminarium.  (więcej…)

Dr Krzysztof Księzopolski: „Unia Energetyczna – trzy lekcje do odrobienia”

Zakończony właśnie pierwszy dzień szczytu Rady Europejskiej nie przyniósł wiążących rozstrzygnięć w sprawie Unii Energetycznej  Rozbieżności wobec projektu, w którego odświeżenie zaangażowani byli czołowi politycy Unii Europejskiej tj. obecny przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i szef Komisji Europejskiej Claude Juncker, okazały się zbyt trudne do przezwyciężenia, a potencjalni interesariusze za mało zmotywowani żeby doprowadzić do końca porozumienie wokół Unii Energetycznej. W tej sytuacji przywódcy krajów członkowskich stają przed pytaniem co dalej? Wydaje się, że wszyscy mają do odrobienia trzy lekcje. (więcej…)

Dr Krzysztof Księżopolski: „Szansa na obywatelską energetykę pomimo braku konsensusu politycznego” – opinia ekspercka

16 stycznia Sejm przyjął ustawę projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad ustawą trwały ponad 4 lata. Tak długi czas procedowania nad ustawą wynikał z braku strategii bezpieczeństwa energetycznego, czyli jasno określonego interesu Polski i sposobów jej realizacji. Wprawdzie rzeczonej strategii nadal nie ma, jednak ustawa o OZE została w końcu przez sejm przyjęta, choć w innym niż zakładał projekt kształcie. (więcej…)

Working Paper: „Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej”

7 listopada 2014 roku odbyło się seminarium poświęcone polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do 2030 r, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW, w ramach programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna. Zapraszamy do zapoznania się z Working Paper z dyskusji ekspertów podczas seminarium.  (więcej…)

Awans Polski w rankingu „The Climate Change Performance Index (CCPI)” – informacja prasowa

8 grudnia 2014 podczas COP w Limie, Germanwatch oraz Climate Action Network Europe zaprezentowały „The Climate Change Performance Index (CCPI) 2015”. W przygotowaniu raportu uczestniczył dr Krzysztof Księżopolski, szef programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna OAP UW. Cykliczne badanie ma na celu zaprezentowanie efektów światowej polityki klimatycznej. Ma ono również mobilizować państwa, którym do tej pory nie udało się podjąć ambitnych działań dla ochrony klimatu, a także wyróżnić kraje o wysokich standardach w zakresie polityki klimatycznej. (więcej…)