Aktualności

Seminarium OAP UW „Polska polityka energetyczna 2050”

3 października 2014 r., odbyło się seminarium pt. „Polska polityka energetyczna 2050”, które Ośrodek Analiz Politologicznych UW zorganizował wraz z Instytutem Nauk Politycznych UW w ramach programu „Bezpieczeństwo energetyczne i polityka klimatyczna”. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. W dyskusji moderowanej przez szefa projektu, dr. Krzysztofa Księżopolskiego uczestniczyli: dr Krzysztof Maryl (Radca Ministra w Ministerstwie Gospodarki), dr Kamila Pronińska (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW), dr Jan Rączka (Senior Advisor Regulatory Assistance Project) oraz dr inż. Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych). Przedmiotem dyskusji ekspertów były założenia opracowywanego przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu pt. „Polska polityka energetyczna 2050”.
(więcej…)

Analiza dr. Krzysztofa Księżopolskiego: „Polityka RP wobec Rosji – stan obecny i rekomendacje zmian”

Dyskurs polityczny w Polsce dotyczący relacji z Rosją jest nacechowany dużym poziomem emocji, co negatywnie wpływa na prowadzoną politykę zagraniczną. W przeciwieństwie do Polski, w Rosji dyskurs polityczny pozbawiony jest emocjonalnej   kalkulacji. Podejmowane przez Polskę inicjatywy polityczne, zmierzające do poprawy wzajemnych stosunków, nie przynoszą zakładanych rezultatów. Zawierane porozumienia handlowe są mniej korzystne niż w przypadku innych państw Unii Europejskiej, co wskazuje na impas w tych relacjach, zarówno w wymiarze politycznym jak i ekonomicznym. (więcej…)

Seminarium OAP UW: Klimat i polityka. Polskie wyzwania i strategie dla klimatu w przededniu COP19

8 listopada 2013 r. odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Komentarze Politologiczne”, tym razem zorganizowane z okazji wydania siódmego numeru kwartalnika OAP UW „e-Politikon”, poświęconego klimatowi i polityce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Jacek Mizak (Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Ochrony Środowiska), prof. dr hab. Tomasz Żylicz (Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej UW), prof. dr hab. Zbigniew Karaczun (Katedra Ochrony Środowiska SGGW) oraz dr Kamila Pronińska (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW). Seminarium poprowadził dr Krzysztof Księżopolski. (więcej…)