Aktualności

Awans Polski w rankingu „The Climate Change Performance Index (CCPI)” – informacja prasowa

8 grudnia 2014 podczas COP w Limie, Germanwatch oraz Climate Action Network Europe zaprezentowały „The Climate Change Performance Index (CCPI) 2015”. W przygotowaniu raportu uczestniczył dr Krzysztof Księżopolski, szef programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna OAP UW. Cykliczne badanie ma na celu zaprezentowanie efektów światowej polityki klimatycznej. Ma ono również mobilizować państwa, którym do tej pory nie udało się podjąć ambitnych działań dla ochrony klimatu, a także wyróżnić kraje o wysokich standardach w zakresie polityki klimatycznej. (więcej…)

Dr Krzysztof Księżopolski: „Polska wykorzystała dobry moment na zakończenie negocjacji” – informacja prasowa

Ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej przyniosło wiążące rozstrzygnięcia dotyczące polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2030. Zgodnie z konkluzjami ze szczytu państwa członkowskie UE zobowiązały się do redukcji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. (w stosunku do 1990 roku). Przywódcy państw europejskich zgodzili się także na cel zwiększenia efektywności energetycznej o 27 proc. do 2030 r. oraz podniesienia udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii do 27 proc. w 2030 r. Cel odnoszący się do efektywności nie jest prawnie wiążący, pułap dla OZE dotyczy całej wspólnoty.

(więcej…)