Aktualności

Dr Krzysztof Księżopolski: „Szansa na obywatelską energetykę pomimo braku konsensusu politycznego” – opinia ekspercka

16 stycznia Sejm przyjął ustawę projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad ustawą trwały ponad 4 lata. Tak długi czas procedowania nad ustawą wynikał z braku strategii bezpieczeństwa energetycznego, czyli jasno określonego interesu Polski i sposobów jej realizacji. Wprawdzie rzeczonej strategii nadal nie ma, jednak ustawa o OZE została w końcu przez sejm przyjęta, choć w innym niż zakładał projekt kształcie. (więcej…)

Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej z polskiej perspektywy

7 stycznia 2015 roku odbyło się Forum Dyskusyjne OAP UW, pt. „Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE z polskiej perspektywy”, które Ośrodek Analiz Politologicznych UW zorganizował wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych WDiNP UW w ramach programu „Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna”. W Forum udział wzięli politycy: dr Rafał Trzaskowski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych), Konrad Szymański (Prawo i Sprawiedliwość) i Andrzej Rozenek (Twój Ruch) oraz eksperci: dr Krzysztof Księżopolski (Szef Programu BEPK) oraz dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju). Dyskusję moderował dr Olgierd Annusewicz (OAP UW). 

(więcej…)

Working Paper: „Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej”

7 listopada 2014 roku odbyło się seminarium poświęcone polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do 2030 r, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW, w ramach programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna. Zapraszamy do zapoznania się z Working Paper z dyskusji ekspertów podczas seminarium.  (więcej…)