Awans Polski w rankingu „The Climate Change Performance Index (CCPI) 2016” – informacja prasowa

8 grudnia 2015 podczas COP w Paryżu, Germanwatch oraz Climate Action Network Europe zaprezentowały kolejną edycję raportu „The Climate Change Performance Index (CCPI)”, w przygotowaniu którego uczestniczył dr Krzysztof Księżopolski, szef programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna OAP UW.  

Celem cyklicznie publikowanego raportu jest zaprezentowanie efektów światowej polityki klimatycznej. Ma on również mobilizować państwa, którym do tej pory nie udało się podjąć ambitnych działań dla ochrony klimatu, a także wyróżnić kraje o wysokich standardach w zakresie polityki klimatycznej.

W opublikowanej 8 grudnia edycji, przebadanych zostało 61 krajów. Polska zajęła 32. miejsce, czyli awansowała o osiem pozycji w porównaniu z poprzednim rokiem. W rankingu, Polskę wyprzedzają inne państwa z regionu takie, jak Węgry – 17. miejsce, czy Słowacja – 26. miejsce. Najwyższe miejsce spośród państw w naszym regionie zajęła Dania. Co ciekawe w rankingu Niemcy zajęły dopiero 22 pozycję. Z kolei dwaj najwięksi emitenci Stany Zjednoczone (34 pozycja) oraz ChRL (47 pozycja) poprawiły swoje miejsca w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem.

Duże zróżnicowanie ocen państw zgodnie z CCPI świadczy o tym, iż mimo wspólnego dla wszystkich problemu, jakim są zmiany klimatu, poszczególne państwa prowadzą różne polityki – stwierdził Krzysztof Księżopolski. Szef projektu Bezpieczeństw Energetyczne i Polityka Klimatyczna OAP UW podkreślił, że – Polska awansowała w rankingu kolejny raz mimo dużego udziału węgla w miksie energetycznym i wciąż niedostatecznym udziale energetyki odnawialnej. W Polsce nie docenia się pozytywnego wpływu odnawialnych źródeł energii na rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo energetyczne, co powoli się zmienia. Jednak mimo to nasz kraj awansował w zestawieniu, czego przyczyną najprawdopodobniej było przyjęcie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 2030 oraz braku wiary ekspertów w możliwość wyjścia z tego porozumienia. Jednocześnie podnoszenie konieczność renegocjacji szczegółowych rozwiązań nie została uznana za diametralną zmianę polityki klimatyczno-energetycznej naszego kraju. Być może również eksperci uznali, iż pogrzebanie szkodliwego dla Polski i całej Unii Europejskiej projektu Nord Stream II niszczącego solidarność europejską, podważającą podstawy instytucjonalne Unii oraz ograniczającą możliwą dywersyfikację kierunków dostaw spowoduje większą chęć do kooperatywnych zachowania Polski w tym obszarze – ocenił ekspert OAP UW.

 Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu „The Climate Change Performance Index (CCPI) 2016”.